Bevolking
Huidige Bevolking
info
Geboortes dit jaar info
Geboortes vandaag info
Overledenen dit jaar  
Overledenen vandaag  
Geïmmigreerd deze maand info
Geëmigreerd deze maand info
 
Overheid & Economie
Rijksinkomsten voor dit jaar  
Rijksuitgaven voor dit jaar  
Huidige staatsschuld  
Totaal uitgegeven aan sociale uitkeringen dit jaar  
Werkzame beroepsbevolking  
Werkloze beroepsbevolking  
Nieuwe bedrijven ingeschreven dit jaar  
Auto's verkocht deze maand  
Fietsen verkocht dit jaar  
 
Media
Aantal boeken verkocht dit jaar  
TV-toestellen dit jaar verkocht  
Smartphones verkocht dit jaar  
Tweets verzonden in Nederland vandaag  
Milieu
Milieukosten dit jaar info
Totaal afval van huishoudens voor dit jaar info
Totaal opbrengsten milieuheffingen info
 
Water
Leidingwater afgeleverd aan huishoudens dit jaar(in m³)  
 
Gezondheid
Kindersterftes dit jaar info
Abortussen dit jaar  
Totaal HIV-geïnfecteerden  
Sterfgevallen door AIDS dit jaar  
Sterfgevallen door kanker dit jaar  
Sterfgevallen door hart- en vaataandoening dit jaar  
Zelfmoorden dit jaar  
Fatale verkeersongelukken dit jaar  
     

© Copyright Nederlandmeet.nl - Alle rechten voorbehouden - Over & Disclaimer - Contact -